Kinderen

Kinderen en hun plaats in de week van de uitvaart

Voor veel mensen is het moeilijk om bij een overlijden in de familie te bepalen welke rol er is weggelegd voor de kleine kinderen.
Vragen als:
Kunnen wij ze wel confronteren met de overledene?
Houdt mijn kind er geen nachtmerries aan over?
Wat voor rol kunnen zij in de uitvaart hebben?
Met de volgende drie uitgangspunten kunt u uw kinderen het beste helpen.

DSC02776-DWZ

Zo goed en eerlijk mogelijk informeren

Vertel open en eerlijk wat er aan de hand is, wat er gaat gebeuren en wat uw kind allemaal kan verwachten.
Geef zo goed mogelijk antwoord op de soms onverwachte en directe vragen die uw kind stelt.
Maak de situatie zo veilig dat uw kind het gevoel heeft dat het alles mag vragen.
Zij hebben die informatie nodig om de gebeurtenis te verwerken.
Als kinderen informatie wordt onthouden, gaat hun fantasie in werking, die meestal veel erger is dan de werkelijkheid.

Zoveel mogelijk betrekken bij alles

Kinderen kunnen veel meer aan dan wij in eerste instantie denken. Door hun een rol te geven bij dingen die gebeuren, voelen zij zich erkend en betrokken.
Denk niet te snel dat iets niet kan of mag, wij zullen u graag vertellen hoe uw kinderen erbij betrokken kunnen worden.
Kinderen zijn erg trots als ze mee mogen helpen om de kist te sluiten, waneer ze bloemen mogen dragen, misschien zelfs mee in de rouwauto om bijvoorbeeld opa of oma bij hun laatste reis te begeleiden. Ook hier geldt weer: er is meer mogelijk dan we in eerste instantie denken.

Houd rekening met de behoefte van uw kind

Bij alles wat we doen en beslissen is het belangrijk rekening te houden met de behoeften van het betrokken kind.
Daarbij moet u onderscheid maken tussen wat het kind graag wil en wat uw eigen behoeften, angsten of remmingen zijn.
Te vaak onthouden we kinderen iets omdat onze eigen angsten ons parten spelen. Je kunt kinderen overigens niet dwingen om dingen te doen. Als ze per se niet op rouwbezoek willen, of tijdens de uitvaart geen bijdrage willen leveren, is dat hun keus.